Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje, że od sierpnia 2019r. ruszył podprogram na 2019r. z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tego programu wzorem lat ubiegłych,  którzy spełniają konieczne kryterium dochodowe: 

  • dla osoby samotnej 1402 zł
  • dla osoby w rodzinie 1056zł

zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej celem uzyskania koniecznych skierowań.