Europejskie Dni Dziedzictwa w Ochotnicy i Tylmanowej

Europejskie Dni Dziedzictwa w Ochotnicy i Tylmanowej

Po raz 27. odbędą się Europejskie Dni Dziedzictwa - wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. 

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

W tym roku do Europejskich Dni Dziedzictwa przyłączyła się Gmina Ochotnica Dola. W związku z tym, w każdej z miejscowości, w weekend 14 – 15 września,  zaplanowane zostały wydarzenia, na które już dzisiaj zapraszamy mieszkańców, gości oraz turystów. Szczegóły na plakatach.