Wizyta Poseł Anny Paluch w Gminie Ochotnica Dolna

Wizyta Poseł Anny Paluch w Gminie Ochotnica Dolna

Pani Poseł na Sejm RP Anna Paluch w miniony piątek (4.10.) odwiedziła Gminę Ochotnica Dolna. Razem z Wójtem Gminy Tadeuszem Królczykiem udali się w miejsca, w których trwają prace związane z odbudową zniszczeń po ubiegłorocznej powodzi. Pani Poseł obejrzała postępy prac w os. Jamne w Ochotnicy Górnej i w os. Gorcowe w Ochotnicy Dolnej. W lipcu 2018 r., zaraz po powodzi, Pani Anna Paluch także wizytowała Ochotnicę, oglądając ogrom zniszczeń i zapewniając o swoim wsparciu.

Pani Anna Paluch wraz z Wójtem Tadeuszem Królczykiem udali się także do Tylmanowej, gdzie trwają prace związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków. 

Dziękujemy Pani Poseł za zainteresowanie okazywane naszej Gminie oraz za pomoc w pozyskaniu środków m. in. na odbudowę zniszczeń po powodzi i na regulację Potoku Klępowskiego. 

GALERIA