Apel o pielęgnację drzew i krzewów wzdłuż dróg gminnych

Apel o pielęgnację drzew i krzewów wzdłuż dróg gminnych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości przylegających do dróg gminnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna o przycięcie gałęzi drzew i krzewów wyrastających poza granice prywatnych posesji, które mogą stanowić przeszkodę dla ruchu pojazdów i pieszych lub ograniczają widoczność, stwarzając tym samym zagrożenie dla użytkowników drogi.

Jednocześnie przypominamy, że zabiegi przycięcia gałęzi i krzewów (z wyjątkiem drzew uznanych za pomniki przyrody lub znajdujących się na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków) nie wymagają zezwolenia.

Cięcia pielęgnacyjne prosimy wykonać w terminiedo 31 października 2019 roku.

Po w/w terminie, począwszy od 2 listopada 2019 roku Gmina Ochotnica Dolna przeprowadzi wycinkę gałęzi, konarów oraz krzewów znajdujących się w pasie dróg gminnych.   

 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
Tadeusz Królczyk