Seminarium podsumowujące wyjazd do Austrii i Słowacji

Seminarium podsumowujące wyjazd do Austrii i Słowacji

W minioną środę (3 października) w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej odbyło się seminarium, które było podsumowaniem projektu „Nowe trendy w dywersyfikacji działalności rolniczej na przykładzie Austrii i Słowacji” i jednocześnie jego zakończeniem. Dla przypomnienia, w dniach 5 – 8 września mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna odbyli podróż do Austrii i Słowacji, po dobre praktyki, w ramach wizyty studyjnej dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Więcej na ten temat tutaj.

Seminarium stanowiło drugi element projektu. Wzięli w nim udział nie tylko uczestnicy wyjazdy studyjnego, ale także chętni i zainteresowani tematyką wykładów mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Wójta Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza Królczyka, który przywitał zebranych – prelegentów i uczestników. Następnie głos zabrali prelegenci.  

W ramach seminarium odbyły się następujące wykłady:

  • Agroturystyka i turystyka wiejskaprzepisy prawne (zasady opodatkowania dotyczące agroturystyki i turystyki wiejskiej, wymogi sanitarne)
  • Przetwórstwo produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym i ich sprzedaż na małą skalę (MOL/sprzedaż marginalna, lokalna i ograniczona, sprzedaż bezpośrednia, rolniczy handel detaliczny)
  • Zasady i wymogi sprzedaży produktów spożywczych na małą skalę (wymogi sanitarne, weterynaryjne, zasady opodatkowania)
  • Możliwość pozyskania środków w ramach działań: premie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” tzw. małe przetwórstwo i  rolniczy handel detaliczny 

Prelegentami poszczególnych bloków byli eksperci z danej dziedziny:

Pan Stanisław Wilczek – kierownik Działu Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych - Urząd Skarbowy w Nowym Targu,

Pan Jacek Tański – starszy ekspert skarbowy - Dział Kontroli Podatkowej Urząd Skarbowy w Nowym Targu,

Pan Krzysztof Gałązka - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu - Powiatowy Inspektorat Weterynarii,

Pani Monika Bugajska - Kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i PU Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Nowym Targu,

Józef Michalik - główny specjalista - Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Nowym Targu.

Uczestnicy seminarium poszerzyli swoją wiedzę w zakresie przepisów i zasad  związanych m. in. z agroturystyką i małym przetwórstwem, mieli okazję zapytać o nurtujące ich kwestie.

Zakończeniem seminarium było podsumowanie wyjazdu studyjnego, prezentacja dobrych praktyk i dyskusja. Lokalny poeta, Józef Chrobak z Tylmanowej, uczestnik wizyty studyjnej w Austrii i Słowacji, napisał i odczytał wiersz stanowiący konkluzję wyjazdu.

Moderatorem spotkania była Barbara Petek – Matuła.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna oraz Małgorzata Piątek – kierownik zespołu ds. zarządzania projektami w Gminie Ochotnica Dolna podziękowali przybyłym za udział w seminarium i poinformowali o kolejnym wyjeździe studyjnym w Bieszczady do podkarpackiej wsi, po którym także odbędzie się seminarium.

Seminarium podsumowujące posłużyło wymianie wiedzy oraz doświadczeń, a także upowszechnieniu inicjatyw wdrażanych przez partnerów przyczyniających się do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, wsparcia przedsiębiorczości, w tym przetwórstwa lokalnego oraz produktów lokalnych podnoszących jakość życia na obszarach wiejskich i wzmacniających potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy obszarów.

GALERIA