Podpisanie umowy dotyczącej remontu drogi gminnej Buciorówka – Lachówka w Tylmanowej

Podpisanie umowy dotyczącej remontu drogi gminnej Buciorówka – Lachówka w Tylmanowej

W Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna została podpisana umowa dotycząca remontu drogi gminnej 363943K Buciorówka – Lachówka w Tylmanowej w km 0+260 – 0+730. Było to równocześnie przekazanie placu budowy wykonawcy.

Na umowie podpisy złożyli Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk oraz właściciel firmy IMBUD Ignacy Śledź w obecności Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji Pawła Cetery.

Zakres prac ww. zadania obejmuje m. in. ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami, wykonanie robót przygotowawczych i wykończeniowych. Koszt zadania to 96 477,58 zł. Dofinansowanie w wysokości 80% pochodzi z promesy powodziowej.

Dodatkowo zostanie położony dywanik asfaltowy w km 0+160 – 0+260. Środki na to zadanie będą przeznaczone z ogólnego budżetu Gminy Ochotnica Dolna.

Termin zakończenia prac to 21 listopada br.

GALERIA