Umowa dotycząca remontu drogi gminnej w os. Forendówki w Ochotnicy Górnej podpisana

Umowa dotycząca remontu drogi gminnej w os. Forendówki w Ochotnicy Górnej podpisana

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk podpisał umowę dotyczącą remontu drogi gminnej 363923K Forendówki w Ochotnicy Górnej w km 0+142 – 0+640. Było to równocześnie przekazanie placu budowy wykonawcy.

Na umowie podpis złożył także Zygmunt Jurczak właściciel firmy Usługi Drogowo – Budowlane z Nowego Sącza. Umowa została zawarta w obecności Pełnomocnika Wójta ds. Inwestycji Pawła Cetery.

Zakres prac ww. zadania obejmuje m. in. położenie dywanika asfaltowego, wykonanie poboczy, stabilizację rowu korytkami betonowymi, roboty przygotowawcze i wykończeniowe. Koszt zadania to 107 001,66 zł. Dofinansowanie w wysokości 80% pochodzi z promesy powodziowej.

Termin zakończenia prac to 21 listopada br.

Remont drogi gminnej w os. Forendówki to kontynuacja prac, które zostały wykonane w tym roku przez PRDM Nowy Sącz od skrzyżowania z drogą powiatową na odcinku 141 mb.

GALERIA