Rozpoczyna się budowa nowych odcinków chodników w Ochotnicy Górnej i Dolnej

Rozpoczyna się budowa nowych odcinków chodników w Ochotnicy Górnej i Dolnej

W dniu 4 listopada br. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk podpisał protokół przekazania placu budowy przez Zarząd Dróg Powiatowych wykonawcy nowych odcinków chodników w Ochotnicy - firmie ZIBUD z Kamienicy. Przekazanie placu budowy związane jest z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w km 11+195,8 – 11+765,00 w miejscowości Ochotnica Górna oraz w km 20+904,2 – 21+445,40 w miejscowości Ochotnica Dolna.

Zakres robót budowlanych obejmuje: rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania, budowę chodników lewostronnych, wykonanie poszerzeń placu jezdni, budowę odwodnień oraz ścieków przykrawężnikowych, a także umocnienie skarp płytami ażurowymi oraz wykonanie nowej nawierzchni.

Ze względu na zbliżającą się zimę budowa rozpocznie się najpierw na odcinku w Ochotnicy Dolnej. Planowany termin ukończenia obu odcinków to 30 września 2020 r.

Koszt przebudowy drogi wyniesie 3 280 000.00 zł, z czego 70% zostanie pokryte ze środków uzyskanych w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, 15% z budżetu Powiatu Nowotarskiego (492 000 zł), natomiast 15% z budżetu ogólnego Gminy Ochotnica Dolna (492 000 zł).

Tym samym uda się wybudować nowe chodniki przy najmniejszym w historii naszego samorządu udziale  środków własnych tj. w wysokości 15%! (Do tej pory Gmina finansowała tego typu inwestycje w 50%). Reasumując, dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych nasza Gmina zaoszczędziła niebagatelną kwotę 1 148 000 zł.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna dziękuje Panu Premierowi i Panu Wojewodzie za przyznanie dofinansowania, a także Krzysztofowi Faberowi Staroście Powiatu Nowotarskiego oraz Radnej Rady Powiatu Nowotarskiego i Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna Marii Łojas - Jurkowskiej za ujęcie we wniosku do FDS przebudowy drogi powiatowej w Gminie Ochotnica Dolna.

GALERIA