Spotkanie z Klubem Seniora i Kołem Gospodyń Wiejskich

Spotkanie z Klubem Seniora i Kołem Gospodyń Wiejskich

W minionym tygodniu, w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, odbyło się spotkanie z członkami Koła Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora „Wiecznie Młodzi”. Na spotkanie przybył Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk oraz pracownicy Urzędu Gminy – Maria Urbaniak i Małgorzata Piątek. Spotkanie było okazją do podjęcia rozmów o kierunkach działań i rozwoju obu organizacji pozarządowych. Zebranym zostały przedstawione możliwości pozyskania środków ze zbliżających się naborów krajowych, poprzez realizację działań, aż do skutecznego ich rozliczanie. Uczestnicy spotkania, po trwającej kilkadziesiąt minut burzy mózgów przedstawili swoje pomysły na działania projektowe, a Wójt Gminy zaproponował wsparcie merytoryczne w opracowaniu oraz realizacji projektów. Mamy nadzieję, że rezultatem spotkania będą projekty realizowane w 2020 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora „Wiecznie Młodzi”.

GALERIA