Informacja Wójta Gminy w sprawie dokumentacji medycznej pacjentów

Informacja Wójta Gminy w sprawie dokumentacji medycznej pacjentów

Wójt Gminy informuje, że dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona przez Św. P. Jerzego Pikulskiego, która znajdowała się w piwnicy Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Dolnej została zgodnie z prawem przekazana do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Pacjenci, którzy chcą uzyskać dostęp do swojej dokumentacji medycznej proszeni są o przesłanie pisemnego wniosku do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ul. Kazimierza Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków podając:  nazwisko i imię (imiona), adres zamieszkania, Nr PESEL i opcjonalnie nr telefonu, jak również imię i nazwisko lekarza, który wytworzył dokumentację.

Wglądu do dokumentacji medycznej lub odbioru jej kopii dokonuje osobiście osoba do niej upoważniona w miejscu wskazanym przez Okręgową Izbę Lekarską.