Ostrzeżenie meteorologiczne nr 227 i 228 - intensywne opady deszczu i śniegu, Niebezpieczne zjawisko -

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 227 i 228 - intensywne opady deszczu i śniegu, Niebezpieczne zjawisko -

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:34

Nazwa biura

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Obszar

Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 15:00 dnia 23.12.2019 do godz. 15:00 dnia 24.12.2019

Przebieg

W ciągu dnia, nocy oraz kolejnego dnia, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie, szczególnie w zlewniach zlokalizowanych na granicy województw: małopolskiego i podkarpackiego, na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogą przekroczyć stan ostrzegawczy. Punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Godzina i data wydania

23.12.2019 - godz. 10:29

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia                   4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.