Nowe zasady segregacji odpadów w Gminie Ochotnica Dolna

Nowe zasady segregacji odpadów w Gminie Ochotnica Dolna

UWAGA:

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 stycznia 2020 r. w ramach odbioru odpadów na terenie sołectw Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Młynne odbierane są zmieszane odpady komunalne (w czarnych pojemnikach) natomiast odpady segregowane (w koszach zielonych) odbierane będą w dniu 15 stycznia i wtedy też zostaną Państwu przekazane worki na odpady segregowane.

 

We wrześniu 2019 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o „Utrzymaniu czystości i porządku w gminach” uchwalonej przez Sejm i podpisane przez Prezydenta RP.  Nowa ustawa wprowadza szereg niezwykle ważnych zmian w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wypełniając wymóg ww. ustawy od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Ochotnica Dolna musimy wprowadzić nowy system segregacji odpadów.

Zgodnie z ustawą, od 1 stycznia 2020 r. wszystkie śmieci dzielimy (segregujemy) na 5 frakcji:

  • odpady zmieszane –  można wrzucać do obu pojemników (zielonego i czarnego) Pozostałe odpady muszą być segregowane w workach:
  • plastik i metal - worek koloru żółtego
  • szkło – worek koloru zielonego
  • papier - worek koloru niebieskiego
  • odpady bio – odpady biodegradowalne - worek koloru brązowego

Podsumowując, odpady zmieszane gromadzimy jak dotychczas w obu pojemnikach. Pojemniki te docelowo oznaczone zostaną, niezależnie od koloru, naklejkami: odpady zmieszane.

Pozostałe odpady segregowalne będą gromadzone w workach o odpowiednich kolorach (różne frakcje śmieci), na których mieszkańcy będą naklejali kody kreskowe, identyfikujące ich worki.

Worki wraz z pulą kodów dostarczy firma zbierająca odpady.

Niestety w raz z wejściem w życie nowych przepisów  we wszystkich Gminach wzrosły ceny za odbiór odpadów.

W naszej Gminie udało się utrzymać najniższą cenę za odbiór śmieci na Podhalu, a nawet w całej Małopolsce, ale niestety i tak oznacza, to wzrost kosztów do 12,50 zł od osoby. Firmy zajmujące się odbiorem  odpadów wyjaśniają, że koszt odbioru odpadów rośnie ze względu na  wzrost  kosztów utylizacji frakcji palnej odpadów, kosztów energii elektrycznej i pracy oraz podniesienie tzw. opłaty marszałkowskiej.

Rada Gminy na wniosek Wójta uchwaliła specjalną bonifikatę dla osób, które zadeklarują kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowym kompostowniku w wysokości 1,50 zł od osoby, czyli koszt odbioru odpadów może obniżyć się do 11 zł, ale wymaga to złożenia nowej deklaracji:

Poniżej stawki na jednego mieszkańca za odbiór odpadów w regionie (informacje na dzień 12.12.2019 r.)

Gmina Ochotnica Dolna 12,50 – w przypadku zadeklarowania kompostownika 11,00 zł.

Gmina Łapsze Niżne – 13 zł

Gmina Kamienica – 13 zł

Gmina Czorsztyn – 14 zł

Gmina Raba Wyżna – 15 zł

Gmina Łukowica – 15 zł

Gmina Poronin – 15 zł

Gmina Łącko – 15,50 zł

Gmina Bukowina Tatrzańska - 16 zł

Gmina Niedźwiedź – 16 zł

Gmina Spytkowice – 16 zł

Gmina Rabka – 18 zł

Gmina Jabłonka – 18 zł

Miasto i Gmina Nowy Targ – 23 zł

 

Poniżej deklaracja oraz harmonogram wywozu odpadów do pobrania:

GALERIA