Życzenia noworoczne

Życzenia noworoczne

Sobie nawzajem i wszystkim mieszkańcom Gminy Ochotnica Dolna życzymy, aby 2020 rok przyniósł spokój, życzliwość i zdrowie.
Niech naszym relacjom towarzyszy wzajemne zrozumienie.
Niech będzie to rok nowych szans i zrealizowanych planów.
I niech będzie rokiem hojnym, aby wszystkiego było tyle, ile trzeba !

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk

oraz pracownicy Urzędu Gminy.