Informacja w sprawie odbioru śmieci

Informacja w sprawie odbioru śmieci

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 stycznia 2020 r. w ramach odbioru odpadów na terenie sołectw Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Młynne odbierane są po raz ostatni odpady segregowane z pojemnika zielonego. W przyszłych zbiórkach odpady segregowane będą odbierane tylko w workach koloru odpowiadającego poszczególnym frakcjom odpadów. Natomiast odpady zmieszane będą odbierane w pojemnikach zarówno czarnych jak i w zielonych, w terminach zgodnie z podanym harmonogramem dla odpadów zmieszanych.