Zdjęcia z Jarmarku Bożonarodzeniowego do odbioru

Zdjęcia z Jarmarku Bożonarodzeniowego do odbioru

Zapraszamy do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej (pokój nr 6) po odbiór zdjęć wykonanych podczas I Ochotnickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Po odbiór zdjęć zapraszamy osoby, które zdeklarowały chęć ich nabycia.

W trakcie trwania Jarmarku były wykonywane pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem, Górnikiem, Myszką Miki i Misiem.

Środki pieniężne zostaną przekazane na rehabilitację mieszkanki Ochotnicy Górnej.