Obwieszczenie Komisja Wyborcza  wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów  na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

Obwieszczenie Komisja Wyborcza wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

Komisja Wyborcza wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

Na podstawie § 33a ust. 10 Statutu Sołectwa Tylmanowa (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 439, poz. 3227 z późn. zm.) w związku z niezgłoszeniem żadnego kandydata na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa w okręgach wyborczych nr I, III, X

wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa w Okręgach Wyborczych:

  • Okręg I – Maziarzówka, Łęg Dolny, Króle,
  • Okręg III – Klępy, Zaziąbły,
  • Okręg X – Ziemianki, Miazgi, Padół, Potok,

w terminie do dnia 15.01.2020r. w godz. 8.00 – 15.00 na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (pok. nr 015)

Przewodniczący Komisji:
Maciej Mikołajczyk