Lista kandydatów na Sołtysa Sołectwa Tylmanowa

Lista kandydatów na Sołtysa Sołectwa Tylmanowa

Na podstawie § 33a ust. 7 Statutu Sołectwa Tylmanowa (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 439, poz. 3227 z późn. zm.) Komisja Wyborcza wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa zarządzonych na dzień 26 stycznia 2020 r. informuje, że zgłoszono kandydata na Sołtysa Sołectwa Tylmanowa:

Pana Jana Ligas zam. Tylmanowa os. Gabrysie

Przewodniczący Komisji
Maciej Mikołajczyk