Lista kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

Lista kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

Na podstawie § 33a ust. 7 Statutu Sołectwa Tylmanowa (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2010r. Nr 439, poz. 3227 z późn. zm.) Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa zarządzonych na dzień 26 stycznia 2020 r. informuje, że zgłoszono następujących kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa:

 1. w okręgu nr 1

Nie zgłoszono żadnego kandydata

 1. w okręgu nr 2
  1. KONOPKA KAZIMIERZ
 2. w okręgu nr 3
  1. LIGAS STANISŁAWA
  2. WĄCHAŁA KAZIMIERZ
 3. w okręgu nr 4
 1. HEBDA TADEUSZ
 1. w okręgu nr 5
 1. ADAMCZYK MAREK
 1. w okręgu nr 6
 1. HEBDA STANISŁAW
 1. w okręgu nr 7
 1. MALIK WOJCIECH
 1. w okręgu nr 8
 1. ADAMCZYK STANISŁAWA
 1. w okręgu nr 9
  1. JANCZURA ANDRZEJ
 2. w okręgu nr 10

Nie zgłoszono żadnego kandydata

 1. w okręgu nr 11
 1. UDZIELA JÓZEF
 1. w okręgu nr 12
 1. PISZCZEK WOJCIECH
 1. w okręgu nr 13
  1. OSMAN WŁADYSŁAW
  2. MIKOŁAJCZYK ANDRZEJ
  3. PISZCZEK ZOFIA
 2. w okręgu nr 14
  1. KONOPKA JANUSZ
  2. TUREK JANUSZ
 3. w okręgu nr 15
  1. NIEWIADOMA ZOFIA
  2. JUREK JAN

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Maciej Mikołajczyk