Obwieszczenie Wójta o możliwości składania wniosków do studium o poszerzenie terenów budowlanych

Obwieszczenie Wójta o możliwości składania wniosków do studium o poszerzenie terenów budowlanych

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Ochotnica Dolna Uchwały Nr VIII/66/19 z dnia 6 maja 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy  Ochotnica Dolna” dla obszaru całej gminy.

Mając powyższe na uwadze, informuję że do 06.03.2020 r. można składać wnioski do studium o poszerzenie terenów budowlanych. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę firmy i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być składane pisemnie na dzienniku podawczym lub w postaci elektronicznej na adres  Urzędu Gminy Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna.

W linku załączono wzór wniosku, oraz treść obwieszczenia

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk