Obwieszczenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 11 lutego 2020 roku o miejscach na obszarze Gminy Ochotnica Dolna, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 11 lutego 2020 roku o miejscach na obszarze Gminy Ochotnica Dolna, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Stosownie do art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504, Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Ochotnica Dolna:

I. Ochotnica Górna

 1. tablica ogłoszeń os. Ustrzyk koło przystanku autobusowego,
 2. tablica ogłoszeń os. Jaszcze,
 3. tablica ogłoszeń os. Jamne,
 4. tablica ogłoszeń os. Centrum koło Kościoła

II. Ochotnica Dolna

 1. tablica ogłoszeń os. Skrodne koło Szkoły Podstawowej im. ks. J. Tischnera,
 2. tablica ogłoszeń os. Młynne koło Szkoły Podstawowej,
 3. tablica ogłoszeń os. Zachry koło przystanku autobusowego.

III. Tylmanowa

 1. tablica ogłoszeń os. Rzeka koło przystanku autobusowego,
 2. tablica ogłoszeń przy budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury,
 3. tablica ogłoszeń przy budynku byłego Ośrodka Zdrowia,
 4. tablica ogłoszeń os. Kłodne koło przystanku autobusowego.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 67 § 1 Kodeksu wykroczeń, obwieszczenia podlegają ochronie i ich umyślne uszkodzenie lub usunięcie, lub też w inny sposób umyślne uniemożliwienie zaznajomienia się z takim ogłoszeniem podlega karze aresztu lub grzywny.

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk