Konsultacje społeczne -  aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

Konsultacje społeczne - aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne.

Aktualizacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia (LSR) dotyczą:

  • Rozdziału III Diagnoza
  • Tabeli 8 Matryca celów i przedsięwzięć
  • Tabela 9 Działania możliwe do realizacji w ramach przedsięwzięć
  • Rozdziału VIII - Budżet LSR;
  • Załącznika nr 3. Plan działania;
  • Załącznika nr 4. Budżet LSR i Plan Finansowy;


W poniższym linku można zapoznać się z proponowanymi zmianami - http://www.leadergorce-pieniny.pl/konsultacje-spoleczne-zmian-do-lsr.html

Jednocześnie prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo mailem na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl lub składali osobiście w biurze Stowarzyszenia do dnia 13.02.2020r. do godz. 11.00. Następnie proponowane zmiany LSR zostaną przekazane na Zarząd, który ostatecznie dokona ich zatwierdzenia bądź odrzucenia.