Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 lutego 2020 roku o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna w 2020 Roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 lutego 2020 roku o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna w 2020 Roku

L.p.

 Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonny

34-451 Tylmanowa

os. Glinik 289

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem.

Prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci z klas I-III

15 000,00 zł

 

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk