Informacja Wójta Gminy w sprawie wykazu działek przeznaczonych do zamiany nieruchomości

Informacja Wójta Gminy w sprawie wykazu działek przeznaczonych do zamiany nieruchomości

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działkę ewid. nr 15943/5, położoną w obrębie Ochotnica Dolna, przeznaczoną do zamiany nieruchomości.