Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 27 września 2020 r. w godzinach od 7.30 do 19.00 odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne.

Informuje również, że kadencja, której wybory dotyczą zakończy się przed  upływem 6 miesięcy od najbliższych wyborów samorządowych, zgodnie z §19 ust 3 Statutu Sołectwa.

Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne  przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (dziennik podawczy pok. 015) w terminie do dnia 11 września 2020 r. w godz.: od 8.00 do 15.00.

Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie przynajmniej 15  osób uprawnionych do głosowania.

Natomiast, prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne przysługuje grupie przynajmniej 10 wyborców.

Kandydować można jednocześnie do obu organów sołectwa.

Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom uprawnionym do głosowania, którzy stale zamieszkują na obszarze sołectwa.

Wyboru Członków Rady Sołeckiej dokonuje się dla następujących 8 okręgów wyborczych:

1) Okręg I - Brzeźnie,

2) Okręg II - Soski, Krzyśki,

3) Okręg III - Błachuty, Golce, Tomaśki, Szlagówka,

4) Okręg IV - Gołdyny, Homówka, Niżny Gronik,

5) Okręg V - Barnasie, Folwark, Piszczki,

6) Okręg VI - Jagieły,

7) Okręg VII - Kotelniki, Wyżny Gronik,

8) Okręg VIII - Wierch Młynne, Chrobaki, Bystry Gronik.

Druki zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne  są dostępne w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej  pok. nr 011 oraz w załącznikach do niniejszej informacji.

 

Ochotnica Dolna, dnia  23.07.2020 r.