Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę infrastruktury drogowo – mostowej w Gminie Ochotnica Dolna

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę infrastruktury drogowo – mostowej w Gminie Ochotnica Dolna

W dniu 27.07.2020 rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na odbudowę i przebudowę infrastruktury drogowo – mostowej w Gminie Ochotnica Dolna”.

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty następujących wykonawców:


 dla Części II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Odbudowę mostu w ciągu drogi gminnej K363939 Jamne - Pierdułowski Potok w km 0+010
w Ochotnicy Górnej, uszkodzonego w wyniku intensywnych opadów deszczu- P.U.H. RENOWA Krzysztof Waniczek, ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce

dla Części III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Odbudowę drogi gminnej K363922 Mostkowe w km 0+000 – 0+640 wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi w km 0+005 oraz odbudową przepustów w km 0+490, 0+640, 1+010 i 1+240 w Ochotnicy Górnej, uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu- Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr inż. Robert Duda, ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy

dla Części IV: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Odbudowę drogi gminnej K363920 Jamne w km 0+010 – 1+165 i 1+400 – 2+100 wraz z odbudową mostów w ciągu tej drogi w km 0+800, 1+580 i 4+170 oraz odbudową przepustów
w km 1+430 i 1+950 w Ochotnicy Górnej, uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu- P.U.H. RENOWA Krzysztof Waniczek, ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce

dla Części V: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Odbudowę drogi gminnej K363936 Jamne - Cyrhla w km 0+000 – 0+800 wraz z odbudową mostu
w ciągu tej drogi w km 0+000 w Ochotnicy Górnej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu- Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr inż. Robert Duda, ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy

dla Części VI: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Odbudowę drogi gminnej K363928 Skałka w km 0+000 –2+100 w Ochotnicy Górnej, uszkodzonej
 w wyniku intensywnych opadów deszczu- P.U.H. RENOWA Krzysztof Waniczek, ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce

dla Części VII: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Odbudowę drogi gminnej K363921 Jaszcze w km 0+260-0+290, 0+310-0+350, 1+650-1+656, 2+630-2+670, 2+770-2+850, 4+270-4+300, 4+500 -4+516, 4+670-4+685 i 5+070-5+100 wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi w km 2+830 oraz odbudową przepustu w km  4+850 w Ochotnicy Górnej, uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu- P.U.H. RENOWA Krzysztof Waniczek, ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce

dla Części VIII: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Odbudowę drogi gminnej K363888 Młynne w km 1+500 – 4+900 w Ochotnicy Dolnej, uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu- P.U.H. RENOWA Krzysztof Waniczek, ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce
dla Części IX: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Odbudowę drogi gminnej K363887 Gorcowe w km 0+750 – 0+900, 1+800 – 1+815 i 1+970 – 2+390 wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi w km 2+390 oraz odbudową przepustu
w km 2+895 w Ochotnicy Dolnej, uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu- P.U.H. RENOWA Krzysztof Waniczek, ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce

Część I i Część X postępowania zostały unieważnione w dniu 20.07.2020.

Na początku sierpnia zostaną podpisane umowy z wykonawcami.