Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne

Ochotnica Dolna, dnia 02.09.2020 r.

             SOŁTYS

Sołectwa Ochotnica Dolna- Młynne

AK.0021.2.1.2020.JP

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że Zebranie Wiejskie Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne  
odbędzie się w dniu 13 września 2020 r. (niedziela) o godzinie 11.30

w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej – Młynne

Proponowany porządek Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie Zebrania  i powitanie.
  2. Przyjęcie porządku Zebrania.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2021.
  4. Dyskusja i wolne wnioski.
  5. Zakończenie Zebrania.

Mając na względzie obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne uprzejmie informuję, że w zebraniu wiejskim może brać udział maksymalnie 50 osób z zachowaniem dystansu społecznego i obowiązkiem zakrywania twarzy. Przed wejściem na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej należy zdezynfekować ręce.

W przypadku zmiany strefy dla powiatu nowotarskiego z czerwonej na żółtą, zmianie ulegną również obostrzenia jak dla ustalonej strefy.

Ponadto informuję, że zgodnie z § 8 ust. 7, 8 Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna  - Młynne  dla prawomocności obrad zebrania w pierwszym terminie tj. o g. 1130 wymagana jest obecność min. 2% mieszkańców uprawnionych do głosowania tj. 13 osób. W przypadku braku quorum, zebranie wiejskie odbywa się w drugim terminie tj. o g. 1145  przy obecności min. 1% mieszkańców uprawnionych do głosowania tj. 7 osób.

Sołtys Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne

Krzysztof Jagieła