Plebiscyt

Plebiscyt "Mikro Firma za rogiem 2021"

Do 16 listopada 2020 roku można zgłaszać kandydatów do Plebiscytu „Mikro Firma za rogiem 2021”, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy. Zachęcamy do wzięcia udziału w Plebiscycie, a także do nadsyłania zgłoszeń kandydatur mikroprzedsiębiorców.

W plebiscycie mogą wziąć udział przedsiębiorcy ze wszystkich branż. Muszą zatrudniać mniej niż 10 pracowników, posiadać siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Małopolsce, a także charakteryzować się marką, produktem lub usługą pod względem jakości wyróżniającą się na rynku w ocenie klientów. Może to być sprzedawca, fryzjer, cukiernik, firma remontowa.

Zgłoszenia kandydatów do udziału w Plebiscycie mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez każdą pełnoletnią osobę po uzyskaniu zgody zgłaszanego przedsiębiorcy.

Zgłoszenie kandydatury następuje wyłącznie poprzez formularz. Do zgłoszenia należy dołączyć trzy zdjęcia, będące prezentacją firmy w głosowaniu. Zdjęcia zgłaszający może wykonać samodzielnie, np. telefonem, oczywiście za zgodą mikroprzedsiębiorcy. Więcej informacji i szczegółów w załącznikach.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać:
•    mailowo na adres: promocja@wup-krakow.pl w tytule wiadomości wpisując: Plebiscyt „Mikro Firma za rogiem 2021”,
•    listownie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, dopisując na kopercie - Plebiscyt „Mikro Firma za rogiem 2021”.
Do wniosku należy dołączyć:
•    wypełnione i podpisane oświadczenie kandydata, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu Plebiscytu,
•    oświadczenie osoby zgłaszającej, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu Plebiscytu.
Osoby składające wnioski listownie, zobowiązane są do przesłania zdjęć mailem na adres: promocja@wup-krakow.pl z podaniem informacji o kandydacie.

Nagrodą dla zwycięzcy Plebiscytu „Mikro Firma za rogiem 2021"  będzie statuetka oraz prawo do używania tytułu „Laureat Plebiscytu Mikro Firma za rogiem 2021" . Plebiscyt odbywa się w ramach Konkursu „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2021".