Lista kandydatów na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne

Lista kandydatów na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne

LISTA KANDYDATÓW

NA SOŁTYSA  SOŁECTWA OCHOTNICA DOLNA – MŁYNNE

Na podstawie §19 ust. 8 Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2020 r., poz. 1218) Komisja Wyborcza wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne zarządzonych na dzień 27 września 2020 r. informuje, że zgłoszono kandydatów na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne:

  1. Andrzej Chlipała zam. Ochotnica Dolna, os. Młynne
  2. Małgorzata Chlipała zam. Ochotnica Dolna, os. Młynne
  3. Krzysztof Jagieła  zam. Ochotnica Dolna, os. Młynne

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Robert Królczyk

 

Ochotnica Dolna, dnia 11.09.2020 r.