Obwieszczenie Komisji Wyborczej wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne

Obwieszczenie Komisji Wyborczej wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne

OBWIESZCZENIE

Komisja Wyborcza

wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne

Na podstawie § 19 ust. 11 Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2020 r., poz. 1218) w związku z niezgłoszeniem żadnego kandydata na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne
w okręgach wyborczych nr II, IV , VII, VIII

wzywa do dokonania

dodatkowych zgłoszeń kandydatów

na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne w Okręgach Wyborczych:

  • Okręg II – Soski, Krzyśki
  • Okręg IV – Gołdyny, Homówka, Niżny Gronik
  • Okręg VII – Kotelniki, Wyżny Gronik
  • Okręg VIII – Wierch Młynne, Chrobaki, Bystry Gronik

w terminie do dnia 16.09.2020r. w godz. 8.00 – 15.00
na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (pok. nr 015)

Przewodniczący Komisji:

Robert Królczyk

 

Ochotnica Dolna, dnia 11.09.2020 r.