APEL DO MIESZKAŃCÓW W ZWIĄZKU Z POGARSZAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ ZDROWOTNĄ W POWIECIE

APEL DO MIESZKAŃCÓW W ZWIĄZKU Z POGARSZAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ ZDROWOTNĄ W POWIECIE

Szanowni Mieszkańcy,

Dzisiaj podczas wideokonferencji zorganizowanej przez Pana Krzysztofa Fabera - Starostę Powiatu Nowotarskiego - zostaliśmy poinformowani przez specjalistów odpowiedzialnych za służbę zdrowia o bardzo poważnej i stale pogarszającej się sytuacji w naszym Powiecie, która zaczyna wymykać się spod kontroli.

Poinformowano nas, że jeśli w najbliższych dniach nie uda się powstrzymać wzrostu zakażeń osiągniemy stan krytyczny, w którym służba zdrowia przestanie być wydolna i nie będzie w stanie pomóc nikomu. Kluczowe są najbliższe dwa tygodnie.

W związku z powyższym w imieniu własnym oraz w imieniu Pana Krzysztofa Fabera Starosty Nowotarskiego, Pani Dyrektor Jolanty Bakalarz kierującej SANEPIDEM oraz Pana Marka Wierzby Dyrektora Szpitala Jana Pawła II w Nowym Targu zwracam się do wszystkich - zarówno do tych, którzy są przekonani o zagrożeniu wynikającym z Pandemii Koronawirusa jak i do tych, którzy w to zagrożenie nie wierzą - z apelem o mobilizację i solidarne stosowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, nawet na tzw. wszelki wypadek.
Szczególnie ważne jest noszenie maseczek i ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów.

Niezwłocznie po telekonferencji ze Starostą zorganizowałem telekonferencję z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego oraz Dyrektorami Szkół i placówkami POZ z terenu Gminy, aby omówić plan działań na najbliższe 2 tygodnie.

Informuję że zgodnie z ustaleniami na prośbę Starosty o ograniczenie zgromadzeń zamykamy na okres dwóch tygodni wszystkie Wiejskie Ośrodki Kultury i Gminne Biblioteki Publiczne.

Urząd Gminy, GOPS i ZGK będą nieprzerwanie pracować i służyć pomocą mieszkańcom - choć zostaną wprowadzone nowe zasady bezpieczeństwa w ich obsłudze.

Nasz Urząd Gminy oraz nasze Służby w tym Ochotnicze Straże Pożarne są bardzo dobrze wyposażone i przygotowane do niesienia wszelkiej pomocy mieszkańcom. Zawsze możecie na nas liczyć.

Wszystkich pozdrawiam i życzę bezpieczeństwa i zdrowia!

Tadeusz Królczyk

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

GALERIA