Ponownie wstrzymane zostaje do odwołania wykonywanie odczytów wodomierzy

Ponownie wstrzymane zostaje do odwołania wykonywanie odczytów wodomierzy

W związku z gwałtownie pogarszającą się sytuacją związaną z pandemią wirusa COVID-19 oraz wprowadzonymi w związku z tym na terenie naszego kraju ograniczeniami, a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, klientów oraz  pracowników ZGK w Ochotnicy Dolnej informujemy, że ponownie wstrzymane zostaje do odwołania wykonywanie odczytów wodomierzy przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej w nieruchomościach klientów, dla których usługi są rozliczane na podstawie wskazań wodomierzy. 

W związku z powyższym, zgodnie z treścią zawartych umów z właścicielami/ zarządcami budynków na terenie gminy Ochotnica Dolna ilość odprowadzanych ścieków dla tych nieruchomości będzie ustalana na podstawie średniej ilości odprowadzonych ścieków we wcześniejszych okresach rozliczeniowych.

Zachęcamy również wszystkich naszych klientów do korzystania z możliwości otrzymywania faktur za nasze usługi w wersji elektronicznej - na podany adres mailowy. W celu skorzystania z takiego rozwiązania należy wypełnić i podpisać oraz dostarczyć do siedziby naszego zakładu (ZGK w Ochotnicy Dolnej; os. Hologówka 191C, 34-452 Ochotnica Dolna) stosowne oświadczenie, którego wzór jest załączony do niniejszej informacji.

Informuję ponadto, że budynek siedziby ZGK w Ochotnicy Dolnej pozostaje nadal zamknięty dla interesantów. W razie konieczności istnieje możliwość osobistego załatwienia niezbędnych formalności - przy zastosowaniu możliwie jak największych środków ostrożności, w tym środków ochrony osobistej.

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny (nr tel.18 262 60 28) lub mailowy na adres e-mail:  biurozgk@ochotnica.pl

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość,  ponieważ wprowadzone przez nas środki ostrożności są powodowane wyłącznie troską o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników.


Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej

Zbigniew Chlebek