INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działkę ewid. nr 16039/2, położoną w obrębie Ochotnica Dolna, przeznaczoną do zamiany nieruchomości.