Obowiązek złożenia nowych deklaracji za odpady w 2021 r. dla właścicieli firm oraz osób wynajmujacych część mieszkania na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Obowiązek złożenia nowych deklaracji za odpady w 2021 r. dla właścicieli firm oraz osób wynajmujacych część mieszkania na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą wzoru deklaracji oraz stawek opłat za odpady, które weszły od stycznia 2021 r. w Gminie Ochotnica Dolna, prosimy o złożenie nowych deklaracji do dnia 22 stycznia 2021 r.

 - właściciele firm,

 - właściciele nieruchomości, którzy wynajmują część mieszkania na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a nie prowadzą działalności w tej branży. Tzn. mieszkańcy, u których czasowo przebywają osoby wypoczywające, przez co produkowane są większe ilości odpadów.

 - właściciele nieruchomości, u których uległa zmianie ilość mieszkańców

 -właściciele nieruchomości, którzy deklarowali wcześniej niesegregowanie odpadów (od stycznia 2021r. obowiązek segregacji).

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości informacji można zasięgnąć w Urzędzie Gminy ( pokój nr 10) lub pod numerem tel. 18 262 09 19.

Deklaracje w załączniku.