Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 30.12.2020 r. został ogłoszony przetarg na zadanie pn. Rewitalizacja w Gminie Ochotnica Dolna poprzez zagospodarowanie terenu dla stworzenia przestrzeni spotkań

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 30.12.2020 r. został ogłoszony przetarg na zadanie pn. Rewitalizacja w Gminie Ochotnica Dolna poprzez zagospodarowanie terenu dla stworzenia przestrzeni spotkań

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu dla stworzenia wielopokoleniowej przestrzeni spotkań, wraz z oświetleniem terenu, budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, budową ciągów pieszych i pieszo- rowerowych oraz obiektów budowlanych: punktu gastronomicznego, toalet publicznych, altany, placu zabaw, parku linowego, skate parku i siłowni zewnętrznej wraz z zielenią w osiedlu Dłubacze w Ochotnicy Dolnej.

Szczegóły ogłoszenia pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna,a,1863328,rewitalizacja-w-gminie-ochotnica-dolna-poprzez-zagospodarowanie-terenu-dla-stworzenia-przestrzeni-sp.html

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert w postępowaniu.