WYDŁUŻONE GODZINY URZĘDOWANIA

WYDŁUŻONE GODZINY URZĘDOWANIA

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, że pomimo obowiązywania zarządzenia Premiera RP o przejściu Urzędów na pracę zdalną, odbywa się ona w cyklu rotacyjnym i dlatego Urząd Gminy Ochotnica Dolna jest cały czas otwarty dla mieszkańców.

Bez przerwy obsługujemy mieszkańców we wszystkich sprawach w wyznaczonych do tego pomieszczeniach na parterze. Oczywiście wszystko odbywa się z zachowaniem nakazanych zasad bezpieczeństwa.

Bez żadnych ograniczeń można się również umawiać na spotkanie ze mną lub moim zastępcą. (Tylko jeden dzień w tygodniu rotacyjnie pracujemy zdalnie.)

W celu ułatwienia spotkań ze mną, dla osób które pracują,  podjąłem decyzję o wydłużeniu od 18 stycznia moich godzin urzędowania w poniedziałki i czwartki do godz. 18:00, tak aby każdy mieszkaniec mógł się ze mną spotkać bez konieczności zwalniania się z pracy.

W celu uniknięcia kolejek i oczekiwania na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy z sekretariatem Urzędu Gminy lub pracownikami UG, GOPS i ZGK w celu ustalenia terminu spotkania lub sposobu załatwienia spraw.

Pozdrawiam wszystkich i życzę dobrego tygodnia.

Tadeusz Królczyk

Wójt Gminy Ochotnica Dolna