Ważna informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu z modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Ważna informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu z modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że zgodnie z informacją Starosty Nowotarskiego,
w dniach od 25.01.2021 do 12.02.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ulicy Bolesława Wstydliwego 14 zostanie wyłożony do wglądu publicznego projekt operatu opisowo-kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla wsi Ochotnica Górna.

Gorąco zachęcam do skorzystania z możliwości zapoznania się z w/w opracowaniem.
Szczegóły na temat godzin otwarcia, sposobu i terminu składania uwag do danych ujawnionych
w operacie znajdują się w załączonej informacji Starosty Nowotarskiego.

W razie dodatkowych pytań i wątpliwości informacji udzielą pracownicy Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pod numerem telefonu 18 26 209 35.

 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Tadeusz Królczyk