Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o rekrutacji na zajęcia „Jeżdżę z głową”

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o rekrutacji na zajęcia „Jeżdżę z głową”

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego naszego wniosku na dofinansowanie zadania „Jeżdżę z głową” Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na zajęcia nauki jazdy na nartach i snowboardzie.

Planujemy zorganizowanie zajęć dla 60 uczniów klas III-IV szkół podstawowych, nie umiejących jeździć na nartach/snowboardzie, według poniższego:

1. Zajęcia rozpoczną się 25-go lutego  – (o ile warunki atmosferyczne na to pozwolą) na wyciągu narciarskim „Czorsztyn-Ski” w Kluszkowcach.

2. Każdy uczeń odbędzie 20-godzin lekcyjnych kursu nauki jazdy na nartach albo snowboardzie (w zależności od preferencji uczniów i możliwości organizacyjnych) pod nadzorem instruktora.

3. Jeden kurs to 5 wyjazdów po 3 godziny zegarowe co drugi dzień i będzie zakończony egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności.

4. Dla każdego ucznia wypożyczymy sprzęt narciarski (narty i kijki lub deska snowboardowa + kask).

5. W ramach projektu zapewniamy dla każdego z uczestników:

- transport od miejsca zbiórki i z powrotem,

- karnety na wyciąg,

- sprzęt narciarski lub snowboardowy,

- opiekę wychowawców w czasie transportu,

- instruktora nauki jazdy (1 instruktor na 10 osób)

- ubezpieczenie NW.

6. Rodzice uczniów biorących udział w projekcie poniosą częściowy koszt realizacji zajęć w wysokości: 100 zł za 1 ucznia.

Deklaracje uczestnictwa należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza do dnia 23 lutego br.

Wpłat na konto należy dokonać po zakwalifikowaniu ucznia do Projektu "Jeżdżę z głową" przez dyrektora szkoły.

 

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk