Odbiór odpadów komunalnych

 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Ochotnica Dolna jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o.o.
Adres Osiedle Rzeka 133
34-451 Tylmanowa
Tel. 18 262 50 95


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym także zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych) prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Spółka z o.o.
Adres Osiedle Rzeka 419
34-451 Tylmanowa

Godziny przyjmowania odpadów Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00