Rozkład jazdy

Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1867, z późn. zm.), zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r., zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2017 r.