Rozkład jazdy

Zgodnie z art. 78 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2136, z późn. zm.), zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r. lub 31 grudnia 2017 r., zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2018 r.​