Ogłoszono przetarg na wykonanie nawierzchni betonowych w os. Zabaście i os. Gabrysie

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 24.06.2019 r. został ogłoszony przetarg na Wykonanie nawierzchni betonowych na drogach gminnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Planowany do realizacji zakres robót obejmuje: Remonty i modernizację dróg na terenie Gmi

Ferie 2018 z WOK Tylmanowa

Ferie 2018 z WOK Tylmanowa

W czasie ferii zimowych dzieci i młodzież z Tylmanowej uczestniczyły m.in. w zajęciach na basenie w Nowym Targu. Dla młodszych uczestników stałych zajęć w WOK zorganizowano wyjazd do kina Helios w Nowym Sączu, a dla starszych do Escape Room.      Źródło: