Wykaz zadań do realizacji w 2017 r.

Wykaz zadań

uchwalonych do realizacji na

 Zebraniach Wiejskich i Radzie Gminy Ochotnica Dolna

Sołectwo Ochotnica Dolna - 670 608,46 zł

 • Bieżące utrzymanie dróg
 • Budowa kładki pieszo-jezdnej w os. Gorcowe
 • Modernizacja budynku WOK w Ochotnicy Dolnej
 • Budowa ścieżek pieszo - rowerowych
 • Drogi rolnicze
 • Odśnieżanie
 • Bieżące utrzymanie
 • Gospodarka mieniem komunalnym
 • Ryczałt sołtysa
 • Wywóz śmieci
 • Oświetlenie uliczne
 • Montaż barier drogowych
 • Regulacja dróg
 • Odbudowa dróg
 • Fundusz sołecki - oświetlenie uliczne w os. Kudowe, Lubańskie, Rola, Osobie
 • os. Brysiówka – droga - masa asfaltowa
 • os. Polisiówka – droga - masa asfaltowa
 • os. Rola Folwark- żwirowanie drogi
 • os. Kamieniec- umocnienie brzegu
 • os. Lubańskie – droga - masa asfaltowa,  zabezpieczenie osuwiska
 • os. Dłubacze – masa asfaltowa,  zabezpieczenie potoku
 • os. Ligasy – zabezpieczenie drogi (kanały)
 • os. Skrodne – zabezpieczenie drogi (osuwiska)
 • os. Sikorówka – droga - masa asfaltowa
 • os. Janczurowski Potok – droga - masa asfaltowa
 • os. Rusnaki - odwodnienie drogi
 • os. Gorcowe - przepusty, odwodnienia
 • os. Skrodne - Kotliny -  masa asfaltowa - Rezerwa Wójta

Sołectwo Ochotnica Dolna - Młynne - 173 260,68 zł

 • Bieżące utrzymanie dróg
 • Wykup gruntów, regulacja prawa własności
 • Wkład własny do wniosku na drogi rolnicze
 • Budowa ścieżek pieszo rowerowych
 • Fundusz Sołecki  - Regulacja prawna drogi i roboty budowlane w os. Jagieły                       
 • Wykonanie przepustu w drodze gminnej w os. Krzyśki
 • Czyszczenie zbiornika ppoż.
 • Zabezpieczenie  brzegów potoku Młynne
 • Poprawa stanu technicznego przepustu na drodze gminnej os. Wierch Młynne.
 • Drogi rolnicze  (os. Chrobaki)                              
 • Odśnieżanie                                  
 • Odbudowa dróg                             
 • Gospodarka mieniem komunalnym
 • Ryczałt Sołtysa                              
 • Wywóz śmieci                               
 • Oświetlenie uliczne

Sołectwo Ochotnica Górna 451 531,38 zł

 • Bieżące utrzymanie dróg
 • Wykup gruntów, regulacja prawa własności
 • Budowa ścieżek pieszo rowerowych
 • Infrastruktura towarzysząca budowie wyciągu
 • Projekt i budowa infrastruktury dot. kuligów "Doliny kuligowej Forendówki”
 • Opracowanie szczegółowej koncepcji ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej oraz zagospodarowania na potrzeby turystów Jezior Zawadowskich i Iwankowskich
 • Projekt i realizacja ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej oraz zagospodarowania na potrzeby turystów Jezior Zawadowskich i Iwankowskich
 • Punktowe zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochotnica Górna związane z inwestycjami turystycznymi, drogowymi i indywidualnymi wnioskami mieszkańców dot. przekształcenia  działek na terenie Ochotnicy Górnej
 • Remont drogi w os. Mostkowe oraz drogi w os. Pierdułowski Potok
 • Budowa Ośrodka Zdrowia
 • Wykup gruntów pod Ośrodek Zdrowia w Ochotnicy Górnej
 • Regulacja dróg i mijanek na drogach Jaszcze, Jamne, Jurkowski Potok, Forendówki
 • Remont drogi (spychaczówki) pod szlak pieszy z os. Błaszczaki przez Wierch Babieniec na Jaworzynę Gorcowską
 • Fundusz Sołecki - Remont brzegu rzeki, progów zwalniających na rzece, montaż barierek w os. Jaszcze
 • Przebudowa drogi gminnej wraz z zatoczką w os. Jamne
 • Poprawa wjazdu na most w os. Jamne
 • Zabezpieczenie mostu (przyczółki) os. Jamne
 • Regulacja prawna drogi gminnej os. Jamne
 • Zjazdy z drogi gminnej os. Skałka
 • Utwardzenie i położenie płyt betonowych os. Jamne (kierunek Gorc)
 • Wykonanie ok. 200 m drogi gruntowej os. Ustrzyk
 • Poszerzenie starej drogi ok. 200 m pod szlak turystyczny os. Bartoszówka 428
 • Poprawa drogi os. Mostkowe do szlaku turystycznego
 • Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 160 m os. Czuby
 • Wyznaczenie w terenie granic działki os. Czajki
 • Przywrócenie przejezdności drogi gminnej os. Czajki

Sołectwo Tylmanowa - 1 083 490,52 zł

 • Budowa przychodni wraz z apteką   
 • Drogi rolnicze   
 • Odśnieżanie DW                                          
 • Odśnieżanie dróg gminnych                             
 • Ryczałt Sołtysa
 • Bieżące utrzymanie dróg                   
 • Modernizacja dogi do os. Potok, os. Padół              
 • Fundusz Sołecki – Zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Tylmanowej                                       
 • Wywóz śmieci       
 • Gospodarka gruntami i nieruchomościami        
 • Cząstkowe remonty na drogach gminnych
 • Oświetlenie uliczne