II/18 nadzwyczajna sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

II/18 nadzwyczajna sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna

Planowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podjęcie uchwa