Każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Jak informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Wójt i kibice przywitali Kasię Niewiadomą w Ochotnicy

Wójt i kibice przywitali Kasię Niewiadomą w Ochotnicy

W ostatni czwartek (21 października) Kasia Niewiadoma - nasza kolarka szosowa – po zakończonych z sukcesem mistrzostwach świata w Belgii wróciła do Ochotnicy. Przywitali ją Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, rodzina oraz kibice. Nie zabrakło głośnego sto

Uroczyste przekazanie terenu budowy nowego mostu w os. Brzegi w Tylmanowej

Uroczyste przekazanie terenu budowy nowego mostu w os. Brzegi w Tylmanowej

Dzisiaj (22 października) w Tylmanowej w os. Brzegi odbyło się uroczyste przekazanie terenu budowy nowego mostu oraz symboliczne wbicie łopaty.    Wydarzenie rozpoczęło się od briefingu dla mediów. Na moście w os. Brzegi w Tylmanowej zgromadzili się przedstawiciele w

Czasowe zamknięcie mostu w os. Brzegi w Tylmanowej w dniu 22 października

Czasowe zamknięcie mostu w os. Brzegi w Tylmanowej w dniu 22 października

INFORMACJA Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"

INFORMACJA Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"

Ogłoszenie o XLII/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Ogłoszenie o XLII/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

 Ochotnica Dolna, dnia 15.10.2021 r. AOK.0006.11.2021.JP. OGŁOSZENIE Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.)  zawiadamiam, że w dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) o

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej poszukuje informacji o osobach z terenu gminy Ochotnica Dolna, które w przyszłości mogłyby świadczyć usługi opieki wytchnieniowej oraz asystenta osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców naszej gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej poszukuje informacji o osobach z terenu gminy Ochotnica Dolna, które w przyszłości mogłyby świadczyć usługi opieki wytchnieniowej oraz asystenta osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców naszej gminy

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć: Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarki lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby

Uczniowie Ochotnicy i Tylmanowej odkrywają Małopolskę

Uczniowie Ochotnicy i Tylmanowej odkrywają Małopolskę

Gmina Ochotnica Dolna rozpoczęła realizację projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” edycja 2021 - w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie w kwocie 20.600,00 zł zostało przyznan

Utrudnienia w ruchu kołowym i możliwe czasowe zamknięcie drogi os. Jaszcze w Ochotnicy Górnej na czas prowadzonych robót drogowych

Utrudnienia w ruchu kołowym i możliwe czasowe zamknięcie drogi os. Jaszcze w Ochotnicy Górnej na czas prowadzonych robót drogowych

Wójt Gminy informuje, że wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym i możliwe czasowe zamknięcie drogi os. Jaszcze (na odcinku w km 3+005 do 4+005) w Ochotnicy Górnej, na czas prowadzonych robót drogowych w dniach 18-10-2021 r. (poniedziałek) do 19-10-2021 r. (wtorek) w godz. o

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej to ważna data nie tylko dla Nauczycieli, Pedagogów, Dyrektorów szkół i placówek oświatowych. To także dzień, w którym Uczniowie, Rodzice i każdy z nas, może docenić Waszą ogromną pracę i wielkie zaangażowanie w kształcenie, wy