Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnch od 1 stycznia 2022 r.

Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnch od 1 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo, Pragnę poinformować, że w dniu 16.12.2021 r., po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów komunalnych, Rada Gminy Ochotnica Dolna podjęła nową uchwałę w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokoś

Każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Jak informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Utrudnienia w ruchu pojazdów na moście Brzegi i pobliskich drogach gminnych

Utrudnienia w ruchu pojazdów na moście Brzegi i pobliskich drogach gminnych

Utrudnienia w ruchu pojazdów na moście Brzegi i pobliskich drogach gminnych Wójt Gminy informuje, że od dnia 25.01.2022 r. zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu polegająca na wyznaczeniu objazdu związanego z zamk

Dzień Bez Opakowań Foliowych

Dzień Bez Opakowań Foliowych

W tym roku Gmina Ochotnica Dolna we współpracy z partnerem firmą Empol zaangażowała się w wyjątkową EkoAkcję wpisującą się w proekologiczną działalność. W związku z tym, że w tym tygodniu obchodzimy Dzień bez Opakowań Foliowych. W czwartek 27 stycznia mieszkańcom gminy

Zebranie sprawozdawcze OSP w Tylmanowej

Zebranie sprawozdawcze OSP w Tylmanowej

W sobotę 22 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylmanowej. Druhowie podsumowali 2021 rok, a także omawiali tegoroczny plan działalności.

Interpelacja Radnego Rungera z sesji XLIV.21 z dnia 28.12.2021

Interpelacja Radnego Rungera z sesji XLIV.21 z dnia 28.12.2021

AOK.0003.1.2022.JP Ochotnica Dolna 17.01.2022 r. Czy to prawda, że został Pan Wójt pozwany do Sądu przez była Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tichnera w Ochotnicy Dolnej - Skrodne. Pytam Pana Wójta, ponieważ słyszy się różne historie. Pytam te

Jubileusz 40-lecie powstania Związku Podhalan Oddział w Ochotnicy Górnej

Jubileusz 40-lecie powstania Związku Podhalan Oddział w Ochotnicy Górnej

W niedzielę 23 stycznia w kościele Wniebowzięcia NMP w Ochotnicy Górnej w związku z jubileuszem 40-lecia powstania Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej odbyła się Uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Leszka Leszkiewicza oraz Ks. Prałata Dr Stanisława Kowalika proboszcza parafii.

Obwieszczenia dot. Wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenia dot. Wydania decyzji środowiskowej

na realizację przedsięwzięcia z Wniosku Wójta Gminy Ochotnica Dolna pod nazwą: „Odbudowa uszkodzonych zabezpieczeń w km 0+010 - 0+200, 0+230 - 0+260, 1+675 - 1+700 oraz 2+030 - 2+086.39 wraz z odbudową mostów w km 0+800 oraz 1+580 w ciągu drogi gminnej K363920 Jamne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa drogi gminnej K363920 Jamne w km 0+010 -1+165 i 1+400 - 2+100 wraz z odbudową mostów w ciągu tej drogi w km 0+800, 1+580 i 4+170 oraz odbudową przepustu w km 1+430 i 1+950 w Ochotnicy Górnej, uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu"

Siła integracji - szkolenia podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe, warsztaty oraz staże zawodowe 3 lub 4 miesięczne.

Siła integracji - szkolenia podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe, warsztaty oraz staże zawodowe 3 lub 4 miesięczne.

Siła integracji Firma Consultor sp.z.o.o. zaprasz kobiety i mężczyzn po 30 roku życia, wykluczonych społecznie, osoby zagrożone ubóstwem, niezatrudnione, osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujących województwo małopolskie w tym powiat: miechowski, chrzanowski, nowotarsk

XIV EDYCJA KONKURSU  NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH  „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

XIV EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.