Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na zadanie „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY OCHOTNICA DOLNA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zaprasza do składania ofert na zadanie „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY OCHOTNICA DOLNA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

F.3052.11.2021.AG Ochotnica Dolna, dnia 23 listopada 2021r.   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY OCHOTNICA DOLNA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH” I. Zamawiający: GMINA OCHOTNICA DOLNA

Ważny komunikat dla Podatników

Ważny komunikat dla Podatników

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w latach 2020-2021 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przeprowadzona  została modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy w miejscowościach: Ochotnica Górna i Tylmanowa. Modernizac

Każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw

Jak informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny – darmowy punkt konsultacyjny dla osób w kryzysie

Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny – darmowy punkt konsultacyjny dla osób w kryzysie

Przypominamy, że w budynku dawnego ośrodka zdrowia w os. Kozielce w Tylmanowej, działa Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny. Pomoc specjalistów oferowana w Centrum Wsparcia i Rozwoju Rodziny jest całkowicie bezpłatna. W CWIRR zatrudnieni są następujący specjaliści: Bartosz Poz

Komunikat dla Podatników – zmiana w bezpośredniej obsłudze Interesantów.

W związku z przeprowadzoną na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy w miejscowościach: Ochotnica Górna i Tylmanowa oraz obowiązkiem złożenia druków informacji podatkowych przez podatni

Posiady na Wołoskim Szlaku

Posiady na Wołoskim Szlaku

19 listopada, w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, odbyły się Posiady na Wołoskim Szlaku. Na spotkanie licznie przybyli bacowie z całego regionu. Obecny był także Jarek Buczek – baca ochotnicki - wraz z żoną Małgorzatą Buczek. Spotkanie poprowadził Józef

Informacja o nauczaniu zdalnym w dwóch szkołach podstawowych w związku z wykryciem przypadku zakażenia koronawirusem

Informacja o nauczaniu zdalnym w dwóch szkołach podstawowych w związku z wykryciem przypadku zakażenia koronawirusem

Informujemy, że w szkołach pojawiły sie przypadki zachorowania uczniów na koronawirusa. W związku z tym działając na podstawie obowiązującego prawa dyrektorzy szkół dla uczniów klas, do których uczęszczają uczniowie zostało zorganizowane nauczanie zdalne, a dl

Transmisja XLIII/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Transmisja XLIII/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Transmisja rozpocznie się o godzinie 10:00.     Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy. Info

Sprzedaż biletów miesięcznych na trasie Ochotnica Górna - Nowy Sącz

Sprzedaż biletów miesięcznych na trasie Ochotnica Górna - Nowy Sącz

Transport Osobowy Langowski informuje, że sprzedaż biletów miesięcznych na trasie Ochotnica Górna  - Nowy Sącz przez Łącko i Stary Sącz odbędzie się 30.11.2021r.(wtorek) w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna od godz. 15:00 do 17:30.