Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Elementy Prawa Karnego” w ramach projektu Inkubator Przedsiębiorczości  w najbliższy poniedziałek 28.08 o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej.

 

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.