Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Kontakt z mediami- wystąpienia publiczne- sztuka przeprowadzania prezentacji” w ramach projektu Inkubator Przedsiębiorczości.

Szkolenie odbędzie się 21.11.2023r. o godz. 15:30 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej.

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030”.