Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Organizacja systemu bezpieczeństwa i ochrony pracy” w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości. Szkolenie odbędzie się 25.09.2023r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy.

 

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.