Od połowy marca 2024 r. trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na os. Osobie w Ochotnicy Dolnej. Pace wykonuje firma PHU ’’INKO 2001”K. Łukasik,    K. Kaczor, J. Majewski  Sp. j. a nadzór inwestorski nad realizacją prac prowadzi Pan Stanisław Żmuda.

W ramach inwestycji prowadzone są roboty budowlane w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 680 mb, montaż studni kanalizacyjnych oraz roboty odtworzeniowe po przeprowadzonych pracach.

Przedsięwzięcie to jest realizowane w części metodą bezwykopową, tj. przewiertem sterowanym. Główną zaletą tej metody jest minimalizacja robót ziemnych oraz zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców. Technologia ta wykorzystuje do montażu kanalizacji rury polietylenowe łączone metodą zgrzewania doczołowego, która są znacznie bardziej wytrzymałe i szczelne od standartowych rur PCV.

Wartość zadania związana z wykonaniem robót budowlanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: 432038,52 zł brutto

Po wykonaniu i odbiorze technicznym wybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej będzie możliwe przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynków z os. Osobie.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia zostanie również odtworzona nawierzchnia drogi.