Trwa pierwszy etap budowy nowego ośrodka zdrowia w Ochotnicy Górnej. Prace wstępne polegają na wykonaniu odwodnienia rurowego (burzówki), korpusu drogi dojazdowej oraz prac rozbiórkowych i przygotowaniu terenu pod budowę. W ramach tej inwestycji powstanie nie tylko nowy ośrodek zdrowia, ale duży parking a nawet powiększy się cmentarz. Inwestycja z racji swojej wielkości będzie realizowana etapami.

– Wszystko i to dosłownie wszystko zostało przy tej inwestycji wykonane w taj kadencji. Sołectwo Ochotnica Górna niestety nie miało nawet odpowiedniej działki. W tej kadencji uzgodniliśmy wszystko z właścicielami, dokonali zakupów, zaprojektowali i uzyskali pozwolenia i zdobyli dofinansowanie – tłumaczy Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

Inwestycja jest w 90% finansowana z Funduszu Na Rzecz Integracji Społeczności Romskiej – korzystać z niej będą mogli wszyscy mieszkańcy Gminy . – Chciałem bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom i właścicielom działek w os. Iwanki w Ochotnicy Górnej za zgodę na tę inwestycję i za umożliwienia zakupów i zamian dzięki czemu mamy do dyspozycji ok. 50- arową działkę! – dodaje Wójt Gminy. Dziękuję również radnym za zaangażowanie w ten projekty i przeznaczenie środków w budżecie!