Wójt Gminy Ochotnica Dolna serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem środków na wymianę źródeł ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 27.05.2022r. o godz. 18.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnica Dolna.

Spotkanie jest organizowane w ramach porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem spotkania będzie przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących ww. programu, omówienie zasad jego funkcjonowania, a także szeregu informacji związanych z całym procesem prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie oraz aspektów technicznych związanych z realizacją zadań podlegających dofinansowaniu.

Głównym prelegentem, który podzieli się z Państwem swoją wiedzą oraz doświadczeniem będzie Pan Paweł Żukowski Dyrektor Techniczny, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o. o oraz specjalista z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), analizy kosztów energii oraz pomp ciepła.

Pragniemy również przypomnieć że w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna został uruchomiony Punkt konsultacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w którym istnieje możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy w złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Zapraszamy na organizowane spotkanie.