W dniu dzisiejszym odbył się już III Dzień Regionalny-szkolne święto tradycji góralskich w Szkole Podstawowej im. ks. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej. Uczniowie zebrali się tam, oplatając wnętrze w strojach regionalnych, by uczcić i podkreślić bogactwo kulturowe naszego regionu.

Panu Dyrektor Szkoły Ewa Chrobak, pełna uroczystości i wdzięczności, przywitała wszystkich gości oraz uczniów, jej słowa wypełnione były promieniami dumy i zachęty do odkrywania i pielęgnowania naszych korzeni. W ramach części artystycznej, uczniowie nie tylko przedstawili swój talent, ale również przywołali piękno i bogactwo naszego regionalizmu. Poprzez różnorodne przedstawienia, wiersze, piosenki i tańce, ukazaliśmy esencje naszego regionu – jego historię, tradycje oraz współczesność.

Jednym z głównych momentów był występ uczniów romskich. Ich obecność i wkład w nasze wydarzenie stanowiły wyjątkowy hołd dla różnorodności naszej społeczności.

To był niezwykły dzień, wypełniony radością, jednością i głębokim szacunkiem dla naszych tradycji. Wydarzenie to nie tylko obudziło nasze zmysły, ale również ukazało siłę i piękno wspólnoty, która tkwi w naszych sercach i naszym dziedzictwie kulturowym.

Pani Maria Jawor w imieniu Wójta Gminy Ochotnica Dolna Tadeusza Królczyka wyraziła szczere podziękowania za możliwość uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu, które celebruje nasze lokalne dziedzictwo i kulturę. Podkreśliła jak ważne jest pielęgnowanie naszych góralskich tradycji, które stanowią istotną część tożsamości naszej społeczności.

Dziękujemy Pani Marii Konopce, Pani Marii Chrobak oraz Pani Jadwidze Jagiele za przygotowanie wraz z uczniami wspaniałego wydarzenia, ale także dziękujemy całej Radzie Rodziców na czele z Panią Klaudią Urbaniak za wsparcie przy organizacji tego typu wydarzeń.